Prijzen, kortingen, opvang en Open Atelier

De standaardprijs: staat vermeld bij elke cursus.

  • Bij al onze kindercursussen is het gebruikte materiaal in de cursusprijs begrepen, tenzij anders vermeld in de brochure of op de website.

De verminderde prijs (-10%)

  • Deze prijs is van toepassing voor mensen die recht hebben op gezinskortingen voor kinderen.
  • Gezinskorting voor kinderen enkel geldig tijdens schoolvakanties (krokus-, paas-, zomer-, en herfstvakantie); voor meerdere kinderen van hetzelfde gezin én bij gelijktijdige inschrijving per vakantieperiode: 10% korting op het totale bedrag.

Voor de kindercursussen tijdens de schoolvakanties schrijft u online in via deze link.
Ons vakantieaanbod kunt u dan eveneens op die webpagina bekijken.
U kunt dan een account aanmaken, uw kind(eren) inschrijven en gelijk online betalen.
Let op: onze cursussen zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar.

Maximum.
Het minimum én maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de aard van de cursus. Volgeboekt is dan ook volgeboekt.
Na de uiterste inschrijvingsdatum beslissen wij of een cursus doorgaat of niet.

Geen bevestiging.
Indien de cursus doorgaat, ontvangt u geen bevestiging. Indien een cursus niet doorgaat, wordt u verwittigd.

Annulaties.
Annuleert u vóór de uiterste inschrijvingsdatum, dan betalen wij het cursusgeld terug.
Annuleert u ná de uiterste inschrijvingsdatum, dan blijft u ons het volledige bedrag verschuldigd.

Indien u afwezig bent wegens langdurige ziekte én bij voorlegging van een geldig doktersattest, betalen wij het cursusgeld verhoudingsgewijs terug.

Vrije Ateliers en OCMW.
Cultuur is één van de wezenlijke onderdelen van ons menszijn. Deelnemen aan de cultuur van een gemeenschap is ook deel zijn van deze gemeenschap.
Deelnemen aan culturele activiteiten is ook voor mensen met een beperkt inkomen een noodzaak en geen overbodige luxe. Culturele ontplooiing is trouwens een grondwettelijk recht.
Het OCMW Sint-Niklaas sloot een overeenkomst met de Vrije Ateliers. Hierin is voorzien dat mensen met een Sint-Niklase kansenpas, met een leefloon of met een andere vorm van gelijkaardige tegemoetkoming, een attest vrijetijdsparticipatie kunnen aanvragen. Dit kunnen ze bij de sociale dienst van het OCMW (Welzijnshuis, Abingdonstraat 99).
Hiermee hoeven ze slechts 20% te betalen van het gewone cursusbedrag.
Ook zij kunnen voor aankoop van materialen -enkel voor het "Open Atelier"- een beroep doen op deze 20%-regeling. De overige 80% wordt door het OCMW betaald.
U moet dit attest meebrengen bij inschrijving. Deze regeling geldt ook voor kinderen.

De Vrije Ateliers verzorgen de opvang voor kinderen tot 12 jaar.
- Voormiddag:    van 8 - 9 uur:      2 EUR
- middag:            van 12 - 14 uur: 3 EUR
- avond:              van 17 - 18 uur:  2 EUR

Onze opvang staat steeds tot uw dienst maar om organisatorische redenen vragen wij u om de aanwezigheid in de middagopvang tegelijk met de inschrijving te vragen. U betaalt dan voor een volledige cursusweek 15 EUR voor de middagperiode en u bent zeker van een plaats. Duid dan "opvang" aan bij de cursus die u boekt.
Let op! Wanneer uw kind zowel een activiteit in de voor- als in de namiddag meedoet, moet u uiteraard de middagopvang maar één keer aanduiden bij de boeking.
Voor kinderen die een "hele dag"-activiteit (bvb. toneel, circus...) meedoen, hoeft u de middagopvang NIET aan te duiden, die is immers bij de cursus inbegrepen.
De ochtend- en avondopvang moet u niet vooraf reserveren.
Kinderen, onder de 12 jaar, die vóór 8.45 uur en vóór 13.45 uur worden gebracht en die ná 12.15 uur en ná 17.15 uur niet zijn opgehaald, gaan automatisch naar de opvang.
Dit om de veiligheid van onze kinderen te garanderen. Na dit tijdstip wordt daarom de opvang aangerekend.
Kinderen ouder dan 12 jaar hoeven géén opvang te reserveren/betalen. Voor deze kinderen zijn wij alleen verantwoordelijk tijdens de cursusuren.

Open Atelier - 2 grote delen: voorjaar en najaar.
Het inschrijfgeld voor het Open Atelier bedraagt 15 EUR per dagdeel (= een voor- of namiddag) voor de hele periode september tot december (najaar) of januari tot juni (voorjaar).
Meerdere dagdelen volgen is ook mogelijk.
Inschrijven hoeft dus niet noodzakelijk in september(of januari) te gebeuren, u kunt ook later starten maar u betaalt wel steeds tot december (of juni). Materialen worden meegebracht of kunnen ter plaatse aangekocht worden.
Kansenpashouders en OCMW-klanten kunnen ook voor het Open Atelier een participatieattest vragen.

Opleidingscheques worden niet meer aanvaard.
De Vlaamse regering heeft de bestelvoorwaarden voor de opleidingscheques grondig gewijzigd. De cursussen bij de Vrije Ateliers komen helaas niet meer in aanmerking.

Openingsuren secretariaat: zie contact en info.
 

share on