Kiezen is verliezen, maar als je echt leert kiezen ...

Een namiddagreeks met Martine Andries i.s.m. PRH vzw

online inschrijven
ma 20/05/2019 - ma 03/06/2019

Kiezen kun je leren ...
Een namiddagreeks met Chris Van Duyse i.s.m. PRH vzw, Persoonlijkheid en Relaties Vlaanderen, erkend door het ministerie van cultuur

In deze cursus doen we eerst ervaring op van een keuzeproces om op het moment zelf te ondervinden wat ons goed gaat bij het kiezen en wat eerder moeilijk ligt.
Van daaruit kijken we naar onze gewone manier van omgaan met kiezen: wat speelt daarin allemaal mee, wat maakt het ons soms zo lastig om eenvoudige keuzes goed te maken, keuzes waarover we dan achteraf tevreden kunnen zijn en blijven?

Door er op die manier naar te kijken, kan je er ook iets aan doen. Je kan ‘leren’ om op een betere manier te kiezen.
Je kan iets bijschaven wat moeilijk ligt. Je kan iets opruimen wat je hindert. Je kan zin krijgen om op een andere manier om te gaan met de momenten waarop een keuze zich aandient … want kiezen is altijd iets achterlaten.
Maar als je goed kiest, verlies je minder.

Prijzen
cursusbijdrage : € 50
Extra

Plaats: lokaal 12
Inschrijven van 19 januari t.e.m. 14 mei

3 maandagen van 14 tot 17.15 uur
20-27 mei, 3 juni

Cursuscode: FI2019V66

www.prh.be/